De Pinte Leeft! vzw 

Groenstraat 6 - 9840 De Pinte 

Rekeningnummer:

BE64 7350 3746 7852

BTW vzw:

BE 0543 418 348
 

info@depinteleeft.be

contactformulier

 • De Pinte Leeft! op Facebook
 • De Pinte Leeft! op Instagram
 • De Pinte Leeft! op Facebook

De Pinte Leeft! vzw - © 2019 - Alle rechten voorbehouden

webdesign: Klant & Klaar

PRIVACY POLICY

Deze website is eigendom van DE PINTE LEEFT! vzw.

Groenstraat 6 - 9840 De Pinte
BE 0423.063.619
T: +32 9 281 16 36
E-mail: info@depinteleeft.be

DE PINTE Leeft! vzw draagt zorg voor jouw privacy en houdt zich aan De Algemene Verordening Gegevensbescherming of General Data Protection Regulation (GDPR), een geheel van Europese regels om de burger te beschermen rond het gebruik van persoonsgegevens.
Door de toegang tot en het gebruik van onze website verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.
 

1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan DE PINTE Leeft! vzw of rechthoudende derden.
 

2. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

DE PINTE Leeft! vzw levert inspanningen zodat de informatie op www.depinteleeft.be volledig, juist, nauwkeurig en up-to-date is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen. DE PINTE Leeft! vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
 

3. COOKIES

Het gebruik van cookies is nodig om gepersonaliseerde diensten te kunnen aanbieden. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de server op je harde schijf worden geplaatst. Deze cookies kunnen worden opgehaald tijdens een nieuw bezoek aan onze site. Deze informatie kan worden gebruikt om je identiteit te verifiëren zodat je niet bij elk bezoek je gebruikersnaam of paswoord dient aan te geven. In de cookies zal ook informatie worden opgenomen over de verschillende handelingen die je op de site stelt. Op die manier komen we te weten wat je voorkeuren en wensen zijn. In de cookies zullen ook je IP-adres, je browsertype en je inloggegevens worden opgeslagen.

Je hebt de mogelijkheid je browser zo te configureren dat hij je waarschuwt telkens er nieuwe cookies worden aangemaakt, of dat hij de aanmaak ervan verhindert. Je moet er wel rekening mee houden dat, als je weigert om cookies toe te staan, het mogelijk is dat je van een aantal zaken op de site geen gebruik zal kunnen maken.
 

4. SOCIAL MEDIA

DE PINTE Leeft! vzw communiceert evenementen en nieuws in het algemeen ook op social media. We antwoorden meestal op comments of berichten die gericht zijn aan DE PINTE Leeft! vzw. Je kan op social media ook advertenties van DE PINTE Leeft! vzw tegenkomen.
 

5. PERSOONSGEGEVENS: VERZAMELEN / VERWERKING

DE PINTE Leeft! vzw respecteert de privacy van de bezoekers van haar site en wil er dan ook alles aan doen om je op een zo duidelijk mogelijke manier te informeren over de manier waarop wij je persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Daarom hebben we een privacy policy opgesteld waarin je alle nodige informatie kan vinden. We raden je dan ook aan deze policy grondig door te nemen alvorens je ons informatie over jezelf verschaft. We hopen dat deze policy elke bezorgdheid die je zou kunnen hebben zal wegnemen. Indien je toch nog verdere vragen zou hebben kan je per post, telefonisch of via e-mail met ons contact opnemen. Onze coördinaten vind je bovenaan op deze pagina.


5.1. Registratie via ticketaankoop (wettelijk: contractuele basis)

De ticketverkoop van DE PINTE Leeft! vzw verloopt via het ticketingsysteem van WIX (www.wix.com). (tenzij anders aangegeven bij de voorstelling zelf)
Wix houdt zich aan de regels zoals beschreven in de GDPR en maakt in geen geval gebruik van uw gegevens. Zij hebben enkel toegang tot ons verkoopdashboard om een vlotte werking van het systeem te garanderen.

Bij de online aankoop van een ticket worden enkele persoonsgegevens gevraagd (naam, gemeente & e-mailadres). Deze gegevens worden bewaard in de CRM van het ticketingsysteem en (kunnen) worden gebruikt om onze diensten te kunnen verstrekken:

 • Afleveren van een (e-)ticket

 • Toegangscontrole

 • Pre- en post-mailings (servicemails) over de voorstelling

 • Berichten over wijzigingen / annulaties van de gekochte voorstelling

 • Later berichten over gelijkaardige voorstellingen (occasioneel / zowel via e-mail als per post)

 • Verwerking van klantgegevens / data-analyse / bepalen van tarieven
   

Uw gegevens worden bewaard tot 5 jaar na uw laatste ticketaankoop.
 

5.2. Registratie door uw expliciete toestemming / marketing (wettelijk: toestemming)

Via de website, tijdens het aankopen van een ticket of via info@depinteleeft.be kan je je expliciet inschrijven om onze nieuwsbrievente ontvangen. Door je te registreren, geef je ons de expliciete toestemming om je op de hoogte te houden via het door jou gekozen kanaal. Als je je via de website inschrijft worden je persoonsgegevens veilig doorgegeven aan WIX, als je je inschrijft bij de aankoop van een ticket worden je persoonsgegevens veilig doorgegeven aan WIX. Je e-mailadres en nieuwsbriefvoorkeuren worden veilig opgeslagen bij WIX. Je kan je ten allen tijde weer uitschrijven of je registratie wijzigen.

Je gegevens worden bewaard tot 5 jaar na de laatste actie die je ondernam bij een mailing.

5.3. Communicatie (wettelijk: gerechtvaardigd belang)

Wanneer je een e-mail of post naar ons verzendt (eg. deelname aan een wedstrijd), is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij jou naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Occasioneel versturen we e-mails of postmailings met een aanbod voor voorstellingen die direct aansluiten bij een recent bezoek van onze klanten (eg. jaarlijkse seizoensbrochure die gestuurd wordt naar de abonnees).
 

Je gegevens worden bewaard tot 5 jaar na de laatste ticketaankoop.
 

5.4. Publieksbeelden
 

Tijdens evenementen georganiseerd door DE PINTE Leeft! vzw is geregeld een sfeerfotograaf aanwezig. Deze foto’s kunnen gepubliceerd worden op onze website, via social media en in ons drukwerk. Dit gaat vooral om beelden van de artiesten en sfeerfoto’s van het publiek. Sporadisch kan je als toeschouwer wel herkenbaar zijn op een van de foto’s. Alle foto’s worden bewaard op de beveiligde server van DE PINTE Leeft! vzw. 

Enkele evenementen worden gefilmd. Deze beelden worden live uitgezonden via sociale media en achteraf beschikbaar gesteld op sociale media of er wordt achteraf een promotiefilmpje van gemonteerd. Het kan gebeuren dat publiek hier op herkend wordt, hoewel er niet gefocust wordt op gezichten.
 

Indien je herkenbaar bent op onze foto's / beelden en dat liever niet wil kan je ons altijd contacteren op info@depinteleeft.be

Gedeelde ticketverkoop:
 

DE PINTE Leeft! vzw kan de persoonsgegevens die verstrekt zijn bij de ticketaankoop voor een voorstelling/event van organisator x delen met diezelfde organisator x.
Dit kan om het verloop van een avondkassa in goede banen te leiden, voor een administratieve afhandeling van de (gedeelde) ticketverkoop of om je op de hoogte te houden van een gelijkaardige voorstelling in de toekomst. (wettelijk: gerechtvaardigd belang)

Bij ontvangst van de persoonsgegevens verbindt organisator x er zich toe u de GDPR-regelgeving te respecteren.
 

6. WELKE RECHTEN HEB JE ?
 

Als gebruiker heb je ook een aantal rechten die betrekking hebben op jouw persoonsgegevens. Als je een van die rechten wil inroepen, dan kan je je best rechtstreeks tot DE PINTE Leeft! richten door een e-mail te sturen naar info@depinteleeft.be. Wij geven hier zo spoedig mogelijk gevolg aan en uiterlijk binnen de 30 dagen.

Recht op inzage en rechtzetting/rectificatie: je beschikt over het recht om alle persoonlijke gegevens die we van jou verzamelen in te kijken. Eventueel onjuiste of onvolledige gegevens kan je laten wijzigen of verwijderen.

Recht om te worden vergeten (wissingsrecht): een bezoeker heeft altijd het recht om zijn gegevens te laten verwijderen uit onze databanken tenzij deze gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of het naleven van een wettelijke verplichting

7. WIJZIGINGEN AAN DE GEBRUIKERSOVEREENKOMST

DE PINTE Leeft! vzw behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze gebruikersovereenkomst te wijzigen. De gewijzigde gebruikersovereenkomst zal bekend gemaakt worden op de site van DE PINTE Leeft! vzw en zal automatisch van kracht worden dertig dagen na de initiële bekendmaking op de site.
 

8. VRAGEN EN FEEDBACK

Indien je na het doornemen van deze privacyverklaring vragen hebt hierover of contact met ons wil opnemen, kan dit via de gegevens die je bovenaan vindt.